DTP služby

DTP zpracováním se v překladatelském odvětví rozumí komplexní grafická práce se zdrojovými materiály k překladu a překládaným textem tak, aby finální výstup naprosto přesně odpovídal originální předloze.

Dodržíme grafiku a formát vaší dokumentace, průvodců, katalogů, manuálů, prospektů či jiných materiálů, protože přeložené texty převedeme do původní sazby a dodáme vám je ve stejném formátu, v jakém jsme je obdrželi.

Zpracujeme DTP v platformě PC i Mac:

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker, PDF format, Corel, QuarkXPress, InterLeaf, Visio, Word Perfect, HLP, XML, SGML, QuarkExpress, Adobe PhotoShop, AutoCAD, Adobe InDesign, aj.

Nabízíme vám všechny služby odborného DTP jako jsou:

kompletní zpracování dokumentu – grafické prvky a ilustrace, popisky, rejstříky, obsahy, tabulky a grafy, záhlaví a zápatí, úpravu a vzhled stránky, úpravy textu atd., grafická lokalizace, vytvoření souborů PDF (pro tisk i elektronických), vytvoření jakéhokoliv jiného přechodného nebo konečného formátu souboru, export/import textu z grafických aplikací (např. export textu ve formátu InDesign a import zpět do formátu InDesign po překladu), fontace – máme zkušenosti i s méně obvyklými jazyky, typy písma a zvláštními znaky, opravy dokumentů, nahrazování textu, skriptování, předtisková příprava, tisk dokumentů