Účel šetří prostředky

Vyberte si zpracování, které skutečně potřebujete.

Naši korektoři, rodilí mluvčí, pracují s překladem tak, aby odstranili nepřesnosti, nesrovnalosti, nahradili těžkopádně výrazy vhodnějšími a celkově zajistili plynulosti textu. Tento typ korektury je vhodný pro překlady textů určených ke zveřejnění.

Korektor porovnává zdrojový a cílový text po stránce obsahové, významové a terminologické. Korektor je rodilý mluvčí zdrojového jazyka, zkušený překladatel dané jazykové kombinace a specialista v daném oboru a odborné terminologii. V kombinaci s jazykovou korekturou je obsahová korektura vhodná pro překlady prestižních textů či pro materiály, které budete tisknout ve vysokém nákladu.

Každý překlad projde finální výstupní kontrolou, kde korektor porovnává zdrojový a cílový text, kontroluje úplnost textu, formátování, správnost přepisu čísel, jmen, neporušenost formátovacích značek (tagů) a dodržení jazykových konvencí cílového jazyka. Tuto výstupní kontrolu provádíme automaticky u všech překladů zdarma.

Projektový manažer

Projektový manažer vždy pečlivě vybírá a spolupracuje s týmem těch nejlepších překladatelů v oboru, komunikuje s vámi a řídí váš projekt v každém kroku. Jsme tu vždy pro vás, kdykoli k dispozici pro vaše dotazy.

Garance kvality a spokojenosti

V rámci služby Premium vám zaručíme TOP kvalitu dodaného překladu. Pokud přesto nebudete zcela spokojeni, budeme na překladu dále pracovat na vlastní náklady.