Účel šetří prostředky

Vyberte si zpracování, které skutečně potřebujete.

Jazyková korektura Naši korektoři, rodilí mluvčí, pracují s překladem tak, aby odstranili nepřesnosti, nesrovnalosti, nahradili těžkopádné výrazy vhodnějšími a celkově zajistili plynulost textu.  
Obsahová korektura Korektor porovnává zdrojový a cílový text po stránce obsahové, významové a terminologické. Korektor je rodilý mluvčí cílového jazyka s výbornou znalostí zdrojového jazyka, zkušený překladatel dané jazykové kombinace a specialista v daném oboru a odborné terminologii.
Výstupní kontrola Finální výstupní kontrola textu. Korektor porovnává zdrojový a cílový text, odstraňuje dvojité mezery, kontroluje úplnost textu, formátování, správnost přepisu čísel, jmen, neporušenost formátovacích značek (tagů) a dodržení jazykových konvencí cílového jazyka.
Projektový manažer Projektový manažer vždy pečlivě vybírá a spolupracuje s týmem těch nejlepších překladatelů v oboru, komunikuje s vámi a řídí váš projekt v každém kroku. Jsme tu vždy pro vás, kdykoli k dispozici pro vaše dotazy.
Garance kvality a spokojenosti V rámci služby Premium vám zaručíme TOP kvalitu dodaného překladu. Pokud přesto nebudete zcela spokojeni, budeme na překladu dále pracovat na vlastní náklady.