Tlumočení

Tlumočíme do všech jazyků v ČR i zahraničí.

Konsekutivní tlumočení je tlumočení následné, tzn. tlumočí se po částech. Řečník vždy po krátké sekvenci proslovu nechá prostor tlumočníkovi k přetlumočení sdělení, a poté pokračuje ve výkladu (např. obchodní jednání, menší přednášky, neformální školení a podobné akce, kdy se tlumočí do jednoho cizího jazyka).

Konsekutivní tlumočení je vhodné pro:

  • obchodní jednání
  • menší přednášky
  • neformální školení a podobné akce, kdy se tlumočí do jednoho cizího jazyka

Není třeba žádné technické vybavení. Zajistíme po celé ČR i v zahraničí.

V průběhu simultánního tlumočení se překládá souběžně. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit, ale po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Pokud je při simultánním tlumočení použita tlumočnická technika (kabiny, sluchátka, mikrofony, ozvučení sálu aj.), jedná se o simultánní tlumočení kabinové.

Pokud je při simultánním tlumočení použita tlumočnická technika (kabiny, sluchátka, mikrofony, ozvučení sálu aj.), jedná se o simultánní tlumočení kabinové.

Na simultánní tlumočení kabinové jsou potřeba minimálně dva tlumočníci a tlumočnická technika.

Zajistíme pro vás tlumočnické zařízení Philips infra, velké a malé kabiny, konferenční a bezdrátové mikrofony, ozvučení, průvodcovské soupravy, projekční techniku.

Simultánní tlumočení bez tlumočnické technicky se nazývá šušotáž (z francouzského chuchoter). Tlumočník sedí v těsné blízkosti svého posluchače a simultánně mu tlumočí šeptem.

Simultánní tlumočení je vhodné pro:

  • konference
  • kongresy
  • velké tiskové konference
  • přednášky, semináře

Zajistíme po celé ČR i v zahraničí.

Soudní tlumočení vyžaduje soudního tlumočníka jmenovaného příslušným soudem ČR a řídí se vyhláškou č. 37/1967 Sb. o tlumočnících a znalcích.

Přesně odpovídá tlumočenému projevu a není povoleno cokoliv měnit či vynechat. Tlumočení musí být nezávislé a nestranné (např. při soudních jednáních, valné hromady a notářské zápisy, pro potřeby policejního vyšetřování, při svatbách nebo jiných oficiálních událostech

Soudní tlumočení je vhodné pro:

  • soudní jednání
  • valné hromady
  • notářské zápisy 

Zajistíme po celé ČR i v zahraničí.

Pro kabinové tlumočení pro vás zajistíme tlumočnické zařízení Philips infra, velké a malé kabiny, konferenční a bezdrátové mikrofony, ozvučení, průvodcovské soupravy, projekční techniku.