Korektury

Doporučíme vám nejvhodnější korekturu pro váš projekt

Jazyková korektura

Naši korektoři, rodilí mluvčí, pracují s překladem tak, aby odstranili nepřesnosti, nesrovnalosti, nahradili těžkopádně výrazy vhodnějšími a celkově zajistili plynulosti textu. Tento typ korektury je vhodný pro překlady textů určených ke zveřejnění.

Obsahová korektura

Korektor porovnává zdrojový a cílový text po stránce obsahové, významové a terminologické. Korektor je rodilý mluvčí zdrojového jazyka, zkušený překladatel dané jazykové kombinace a specialista v daném oboru a odborné terminologii. V kombinaci s jazykovou korekturou je obsahová korektura vhodná pro překlady prestižních textů či pro materiály, které budete tisknout ve vysokém nákladu.

Předtisková korektura

Jedná se o pečlivou předtiskovou kontrolu textu po grafickém zpracování.Korektor procházífinální nátisk textua odstraňuje typografické nepřesnosti, kontroluje dodržení formátování, sleduje správné zobrazení znaků a obrázků a dohlíží na úplnost textu.

 

Výstupní kontrola

Každý překlad projde finální výstupní kontrolou, kde korektor porovnává zdrojový a cílový text, kontroluje úplnost textu, formátování, správnost přepisu čísel, jmen, neporušenost formátovacích značek (tagů) a dodržení jazykových konvencí cílového jazyka. Tuto výstupní kontrolu provádíme automaticky u všech překladů zdarma.