Finanční a ekonomické překlady

Zajistíme vám překlady z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, ISO problematiky, finančního řízení, účetnictví, daňového poradenství.

Špičkový překlad ekonomických dokumentů je klíčem k vašemu úspěchu na poli mezinárodního obchodu

Zajistíme překlady z oboru finančnictví a účetnictví nejen pro společnosti finančních služeb, banky a pojišťovny,ale také profondy, obchodníky s cennými papíry, leasingové společnosti, auditory, daňové poradce, advokátní kanceláře aj.

Běžně překládáme veškeré typy dokumentů z oblasti ekonomie a financí jako například ekonomické výkazy, dokumentaci finančních projektů a úvěrů, smlouvy a ujednání, prezentace a specifikace nabízených finančních produktů, výroční zprávy, zákony, vyhlášky a jiné obecně závazné předpisy, daňová přiznání, účetní závěrky a výkazy, směrnice, ISO dokumentaci, průzkumy, procesní dokumentaci, podnikatelské záměry, marketingové studie apod.

Spolupracujeme jen se zkušenými překladateliv oblasti ekonomie, obchodu a financí s odpovídajícím ekonomickým vzděláním,pohybující se ve výše uvedených segmentech trhu a s bohatými zkušenostmi.

Váš překlad bude přesný a konzistentní i u těch největších projektů. Projektový manažer zajistí, že bude vše realizováno dle smlouvy a v rámci schváleného finančního rozpočtu.