Co umíme

Finanční a ekonomické překlady

Zajistíme překlady z oboru finančnictví a účetnictví nejen pro společnosti finančních služeb, banky a pojišťovny, ale také pro fondy, obchodníky s cennými papíry, leasingové společnosti, auditory, daňové poradce, advokátní kanceláře aj.

Běžně překládáme veškeré typy dokumentů z oblasti ekonomie a financí jako například ekonomické výkazy, dokumentaci finančních projektů a úvěrů, smlouvy a ujednání, prezentace a specifikace nabízených finančních produktů, výroční zprávy, zákony, vyhlášky a jiné obecně závazné předpisy, daňová přiznání, účetní závěrky a výkazy, směrnice, ISO dokumentaci, průzkumy, procesní dokumentaci, podnikatelské záměry, marketingové studie apod.

Spolupracujeme jen se zkušenými překladateli v oblasti ekonomie, obchodu a financí s odpovídajícím ekonomickým vzděláním, pohybující se ve výše uvedených segmentech trhu a s bohatými zkušenostmi.

l

Finanční výkazy

i

Marketingové studie

Daňové přiznání

Závazné předpisy

Průzkumy

Výroční zprávy