Co umíme

Marketingové překlady

Zajistíme pro vás překlady jakýchkoliv marketingových textů a materiálů ze všech oborů činnosti.

Přeložíme marketingové texty pro reklamní agentury, grafická a DTP studia či pro společnosti zabývajícími se průzkumem trhu. Překládáme pro společnosti z oblasti reklamních a marketingových služeb, grafická a DTP studia, reklamní agentury, agentury zabývající se průzkumem trhu.

Marketingové překlady zpracujeme ve speciální režimu, který je odlišný od ostatních typů překladů. Texty přizpůsobíme cílovému jazykovému a kulturnímu prostředí tak, aby byly v souladu s marketingovým záměrem a přizpůsobeny vytyčenému čtenáři.

Naši překladatelé respektují myšlenky a záměr autora. Spolupracujeme s copywritery – rodilými mluvčími. Korektury provádějí rodilí mluvčí s odpovídajícím vzděláním.

Zajistíme překlady tištěných katalogů a jiných materiálů například letáků, brožur, produktových listů, pozvánek, popisků aj. Tyto překlady pro vás připravíme k finální publikaci bez potřeby dalšího zásahu.

Grafické zpracování vždy přesně odpovídá dodanému zdrojovému formátu.

i

Produktové listy

Marketingové materiály

Webové stránky

Pozvánky