Právní překlady

Překlady zákonů, směrnic, nařízení, vyhlášek, rozsudků, soudních rozhodnutí, závětí, notářských zápisů, aj.

Přeložíme pro Vás texty z oblasti veřejné správy, mezinárodního, trestního, občanského i obchodního práva, patenty, smlouvy.

  • Mezinárodní právo
  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Patenty
  • Trestní právo
  • Veřejná správa

    Spolupracujeme s profesionály se specializací na překlady zákonů, směrnic, nařízení, vyhlášek, rozsudků, soudních rozhodnutí, závětí, notářských zápisů, právní korespondence, pracovních smluv, leasingových smluv, nájemních smluv, smluv o půjčkách, soudních spisů, zápisů z valných hromad, textů týkajících se fúzí, akvizic, pohledávek, reklamačních řízení, obchodních podmínek, platebních podmínek, patentů, výpisů z trestních rejstříků, právních textů z oblasti EU, aj.