Co umíme

Technické překlady

Zajistíme překlady pro výrobce a distributory strojů a zařízení, výrobce energetiky a měřící techniky.

Zpracujeme pro vás překlady z oblasti automatiky, přesné mechaniky, strojírenství, dřevozpracujícího průmyslu, hutnictví, papírenství, textilního a obuvnického průmyslu aj.

Přeložíme pro vás:

technické specifikace, výrobní postupy, návody k obsluze, uživatelské příručky, návody k údržbě, manuály, technickou dokumentaci a výkresy, zprávy, technické listy, bezpečnostní předpisy, technické normy, bezpečnostní listy, výrobní postupy, dokumentaci ke strojů a zařízením

Technické překlady zajistíme pro všechna hospodářská odvětví – například pro automobilový, strojírenský, chemický, stavební, potravinářský, textilní či farmaceutický průmysl, i pro obory informačních technologií, pro oblast zemědělství, logistiky aj.

Využíváme moderní technologie, tzv. CAT nástroje – vytvoříme překladové paměti, které šetří váš čas i peníze a garantují konzistenci terminologie.

i

Návody k obsluze

Technická dokumentace

Výrobní postupy

Bezpečnostní listy