Technické překlady

Zpracujeme pro vás překlady z oblasti automatiky, přesné mechaniky, strojírenství, dřevozpracujícího průmyslu, hutnictví, papírenství, textilního a obuvnického průmyslu aj.

Zajistíme překlady pro výrobce a distributory strojů a zařízení, výrobce energetiky a měřící techniky.

Přeložíme pro vás:

 • technické specifikace, výrobní postupy
 • návody k obsluze, uživatelské příručky
 • návody k údržbě, manuály
 • technickou dokumentaci a výkresy
 • zprávy, technické listy, bezpečnostní předpisy
 • technické normy, bezpečnostní listy
 • výrobní postupy
 • dokumentaci ke strojů a zařízením

  Technické překlady zajistíme pro všechna hospodářská odvětví – například pro automobilový, strojírenský, chemický, stavební, potravinářský, textilní či farmaceutický průmysl, i pro obory informačních technologií, pro oblast zemědělství, logistiky aj.

  Využíváme nejmodernější technologie a CAT nástroje – vytvoříme překladové paměti, které šetří váš čas i peníze a garantují konzistenci terminologie.